ما را دنبال کنید :
Author Avatar

آرمان فراز مند

شعری از دوست عزیزم : مــــــــــاهی شده بود باورش، اگه تور رو بندازن سرش، میشه عروس ماهی ها، شاه ماهی میشه همسرش، ماهی نشده بود باورش، اگه تور رو بندازن سرش، نگاه گرم ماهیگیر، میشه نگاه آخرش... با آرزوی اینکه دوستدار طبیعت باشیم و به آن احترام بگذاریم. با تارگتینو همراه شویم
ماهیگیری و دریاچه کوچک
ماهیگیری با قلاب در دریاچه کوچک بسیار راحت و دوست داشتنی است.
آرمان فراز مند آرمان فراز مند
9 ماه قبل
ماهی لجن خوار در فاضلاب
ماهی زیبای لجن خوار در فاضلاب آلوده
آرمان فراز مند آرمان فراز مند
6 ماه قبل
گرفتن گربه ماهی توسط قلاب
به قلاب انداختن گربه ماهی توسط روستائیان آسیایی
آرمان فراز مند آرمان فراز مند
4 ماه قبل
ماهیگیری با تجهیزات کامل
ماهیگیری با وسایل وامکانات کامل
آرمان فراز مند آرمان فراز مند
4 ماه قبل
روش تهیه طعمه های دست ساز ماهیگیری
چگونه طعمه ماهیگیری به شکل دست ساز آماده و تهیه می شود.
آرمان فراز مند آرمان فراز مند
4 ماه قبل
صید ماهی های بزرگ از دریا با دست
صید ماهی و به آب انداختن ماهی بزرگ از دریا
آرمان فراز مند آرمان فراز مند
3 ماه قبل
صید گربه ماهی بزرگ با قلاب
صید گربه ماهی با قلاب به روش حرفه ای
آرمان فراز مند آرمان فراز مند
3 ماه قبل