ما را دنبال کنید :

تعداد نمایش 12 از 26

شگفتی های کویر های ایران – قسمت اول

در این مقاله با شگفتی های کویرهای ایران شامل کویر مرنجاب، کویر مصر و کویر ریگ جن آشنا می شوید.

چهارشنبه 11 بهمن 1396
ادامه مطلب

شگفتی های کویر های ایران – قسمت دوم

در این مقاله با شگفتی های کویرهای ایران شامل کویر شهداد، کویر اشتهارد (قارپوزآباد)، کویر کوه سرخ و پرنده همای سعادت و دشت کویر ( کویر لوت ) آشنا می شوید.

پنجشنبه 12 بهمن 1396
ادامه مطلب

شگفتی های کویر های ایران – قسمت سوم

در این مقاله با شگفتی های کویرهای ایران شامل کویر ورزنه (کویر خارا)، تنگه ظلمات، کویر ابوزید آباد، کویر ابرقو، کویر دق سرخ آشنا می شوید.

جمعه 13 بهمن 1396
ادامه مطلب

شگفتی های کویر های ایران – قسمت چهارم

در این مقاله با شگفتی های کویرهای ایران شامل کویر چوپانان ( کویر نایین )، کویر ساغند، کویر اردکان (سیاه کوه) و کویر بشرویه آشنا می شوید.

شنبه 14 بهمن 1396
ادامه مطلب

شگفتی های کویر های ایران – قسمت پنجم

در این مقاله با شگفتی های کویرهای ایران شامل کویر در انجیر (بافق) ، کویر ابوغیر، کویر یونسیو پارک ملی کویر (آفریقای کوچک ایران ) آشنا می شوید.

یکشنبه 15 بهمن 1396
ادامه مطلب

شگفتی های کویر های ایران – قسمت ششم

در این مقاله با شگفتی های کویرهای ایران شامل کویر دلازیان، چاه میش مست (ریگ میش مست) و کویر حاج علی قلی (کویر چاه جم ) آشنا می شوید.

دوشنبه 16 بهمن 1396
ادامه مطلب

شگفتی های کویر های ایران – قسمت هفتم

در این مقاله با شگفتی های کویرهای ایران شامل کویر خارتوران (توران)، کویر سه قلعه و کویر دهسلم نهبندان آشنا می شوید.

سه شنبه 17 بهمن 1396
ادامه مطلب

شگفتی های کویر های ایران – قسمت هشتم

در این مقاله با شگفتی های کویرهای ایران شامل کویر دق گیو (دق اکبر آباد)، ریگ صادق آباد (شن های روان صادق آباد ) و کویر مظفری (کویر پلوند) آشنا می شوید.

چهارشنبه 18 بهمن 1396
ادامه مطلب

شگفتی های کویرهای ایران - بخش نهم

ایرانیان معمولا سفر به بیابان و کویر را در برنامه های گردشگری و تفریحی خود قرار نمی دهند زیرا مناطق کویری خالی از سکنه و جاذبه های تفریحی است درحالی که گردشگران خارجی در ایران به دنبال بیابان و کویر می گردند.

پنجشنبه 19 بهمن 1396
ادامه مطلب

شگفتی های کویرهای ایران - بخش دهم

بخش اعظم سرزمین ایران را سلول های پرفشار مجاور حاره ای تشکیل داده است که حاکمیت کم آبی را در این کشور توجیه میکند. بیابان و کویر در سرتاسر ایران پراکنده شده است که هرکدام از نظر گردشگران داخلی و البته بیشتر گردشگران خارجی مورد توجه قرار گرفته است.

شنبه 21 بهمن 1396
ادامه مطلب

شگفتی های کویرهای ایران - بخش یازدهم

ویژگی اصلی مناطق بیابانی و کویر ها کمبود بارندگی در آنها است که به 250 میلیمتر در سال نمی رسد و بارندگی اغلب پراکنده و نامنظم و رگباری است که گاهی در بعضی مناطق بدون قطره ای باران سپری می شود که موجب نابودی رستنی ها و گیاهان و شاید هم کل خاک شود.

یکشنبه 22 بهمن 1396
ادامه مطلب

شگفتی های کویرهای ایران - بخش دوازدهم

پاییز و زمستان فصل سفر به کویر است. گرمای هوا تبدیل به هوای مطبوع شده و آسمان پرستاره کویر تماشایی است. سفر به کویرهای ایران تجربه ای گرم برای روزهای سرد زمستان و پاییز است. ایران هم تا دلتان بخواهد دشت ها و بیابان های کویری دارد. کویر ریگان و حلوان هم جزو کویرهای ناب ایران هستند.

دوشنبه 23 بهمن 1396
ادامه مطلب