ما را دنبال کنید :

بسته های کاربران

رایگان

رایگان

برای تمامی کاربران فعال میشود
بازه پرداخت : ندارد
صندوق داخلی : دارد
درج کامنت : دارد
تعداد آگهی : 30
بخش شرکت : ندارد
پکیج هدیه : ندارد

استاندارد

20,000تومان

مناسب افراد پر مصرف
بازه پرداخت : 30
صندوق داخلی : دارد
درج کامنت : دارد
تعداد آگهی : 100
بخش شرکت : ندارد
پکیج هدیه : دارد
بسته
پیشنهادی

حرفه ای

50,000تومان

مناسب شرکت ها و مراکز خدماتی
بازه پرداخت : 60
صندوق داخلی : دارد
درج کامنت : دارد
تعداد آگهی : 500
بخش شرکت : دارد
پکیج هدیه : دارد

بسته های آگهی ها

رایگان

رایگان

برای تمامی کاربران فعال میشود
بازه نمایش : 30
تعداد تصویر : 3
لینک ویدیو : 1
لینک وبسایت : ندارد
تعداد بروز رسانی : ندارد
نمایش در بخش بلاگ : ندارد
نمایش در بخش ویدیو : ندارد
اولویت نمایش آگهی : 3
امکان چت آنلاین : ندارد
نمایش در کانال تلگرام : ندارد
ارسال خبر نامه : ندارد
آمار های نموداری : ندارد

معمولی

10,000تومان

آگهی با اولویت متوسط
بازه نمایش : 30
تعداد تصویر : 6
لینک ویدیو : 2
لینک وبسایت : ندارد
تعداد بروز رسانی : 3
نمایش در بخش بلاگ : دارد
نمایش در بخش ویدیو : ندارد
اولویت نمایش آگهی : 2
امکان چت آنلاین : دارد
نمایش در کانال تلگرام : ندارد
ارسال خبر نامه : ندارد
آمار های نموداری : دارد

ویژه

20,000تومان

آگهی با اولویت بالا
بازه نمایش : 60
تعداد تصویر : 9
لینک ویدیو : 2
لینک وبسایت : دارد
تعداد بروز رسانی : 5
نمایش در بخش بلاگ : دارد
نمایش در بخش ویدیو : دارد
اولویت نمایش آگهی : 1
امکان چت آنلاین : دارد
نمایش در کانال تلگرام : دارد
ارسال خبر نامه : دارد
آمار های نموداری : دارد

بروز رسانی : زمانی که آگهی شما داری بروز رسانی باشد در هر 24 ساعت به صورت اتوماتیک آگهی شما به اول لیست منتقل خواهد شد، و همینطور شما میتوانید در طول روز آگهی خود را به اول لیست انتقال دهید