ما را دنبال کنید :
Author Avatar

پویا سازگار

اسب سواری و پرش از مانع با اسب
پرش از مانع با اسب برای مسابقات حرفه ای
پویا سازگار پویا سازگار
1 سال قبل
اسب های سیاه دوست داشتنی
اسب ها سیاه دوست داشتی و حرکات جالب آنها
پویا سازگار پویا سازگار
1 سال قبل
اسب سواری در ساحل پرانپورت انگلیس
سوارکاری با اسب وحشی در ساحل پرانپورت
پویا سازگار پویا سازگار
1 سال قبل
لحظه های زیبا با اسب های زیبا و دوست داشتنی و با هوش
بایدعشق و علاقه به اسب این موجودات با هوش، مهربان و جذاب داشته باشید تا از دیدن این صحنه لذت خاص ببرید. من اگر تمام روزم را صرف این حیوان دوست داشتنی کنم اصلا متوجه گذر زمان نمی شوم و بیشتر دلم می خواهد با آنها سرگرم و شناختن نسبت بهشان پیدا کنم. اسبها بسیار با هوش و تعلیم پذیر هستند، انجام این شیری
پویا سازگار پویا سازگار
1 ماه قبل
آموزش سوارکاری با وارویک شیلر (قسمت اول)
آموزش هدایت اسب در این قسمت به زبان انگلیسی
پویا سازگار پویا سازگار
2 هفته قبل