ما را دنبال کنید :
Author Avatar

سامان صامتی فر

تا جایی كه در توانم هست سفر می کنم، به جا های می روم که بسیار دل می خواهد. این را یاد گرفته ام، زندگی فقط یک مکان رابرای زیستن به ما هدیه نداده است. سفر های من معمولا به شکل آفرود است، هدفم این است که در تارگتینو آفرود های جالب را با شما به اشتراک بگذارم.
موجود عجیبی که هنوز معلوم نیست چیست
‌‏کشف تازه دانشمندان: موجود عجیبی که هنوز معلوم نیست چیست / پارک جانورشناسی پاریس میزبان موجودی است که دانشمندان به تازگی آن را کشف‌اند.
 سامان صامتی فر سامان صامتی فر
8 ماه قبل