ما را دنبال کنید :
Author Avatar

شیوا همتی

مدتها است که به مفهوم واقعی زندگی می اندیشم در میان بسیاری از فکر و خیال ها، گاه آن چنان با چشم باز در رویا فرو می رفتم و دنیا را سیر می کردم که گویی سوار بر ارابه ای تمام دنیا را فتح کرده ام. هر روز مدت زمانی را صرف این کار می کردم و غرق در همه ی این تصورات تنها لبخند می زدم ..... به این نتیجه رسیدم اون بیرون پر از شگفتی است و تصمیم گرفتم با تارگتینو گوشه ای از این جذابیت ها را نشانتان بدهم .
رانندگی آفرود و اصول مهم آن
این اصول طلایی در رانندگی حرفه ای آفرود می تواند در شرایط حساس بسیار به علاقمندان به این رشته کمک نماید
شیوا همتی شیوا همتی
3 سال قبل
تفنگ بادی قدرتمند و بلوک بتنی
نمایش قدرت تفنگ بادی می تواند جذابیت خاصی برای علاقمندان رشته تیر اندازی داشته باشد.
شیوا همتی شیوا همتی
2 سال قبل
تیر اندازی تفنگ بادی با یک دست
تیر اندازی با تفنگ بادی یک ورزش حرفه ای است حالا اگر این کار با یک دست انجام شود حرفه ای تر و جذاب تر می شود
شیوا همتی شیوا همتی
2 سال قبل
تفنگ بادی پیلتس با فشنگ 10و تست آن
تست تفنگ بادی پیلت بافشنگ 10که بسیار قوی عمل می کند.
شیوا همتی شیوا همتی
2 سال قبل
تمرینات جذاب و هیجان انگیز تیر و کمان بازهای حرفه ای در طبیعت
تیر و کمان باز ها و هیجان تمرینات جذاب در طبیعت
شیوا همتی شیوا همتی
9 ماه قبل
تیراندازی با کمان سنتی ترکیه
تیر کمان سنتی کشور ترکیه که هم پیاده و هم در حال سوارکاری انجام میشه
شیوا همتی شیوا همتی
8 ماه قبل
ترفندهای حرفه ای با تیر و کمان
حرکات حرفه ای تیر و کمان بازان حرفه ای
شیوا همتی شیوا همتی
7 ماه قبل
رمبو و منفجر کردن سیبل های طبیعی با تیر و کمان
صحنه های جذاب رمبو با تیر و کمان و سیبل های خاص اش
شیوا همتی شیوا همتی
6 ماه قبل
تیر کمان مناسب کودکان
کودکان علاقمند به تیر اندازی و تیر و کمان، این نوع تیر و کمان برایشان مناسب است
شیوا همتی شیوا همتی
1 هفته قبل