ما را دنبال کنید :
Author Avatar

آرمان فراز مند

شعری از دوست عزیزم : مــــــــــاهی شده بود باورش، اگه تور رو بندازن سرش، میشه عروس ماهی ها، شاه ماهی میشه همسرش، ماهی نشده بود باورش، اگه تور رو بندازن سرش، نگاه گرم ماهیگیر، میشه نگاه آخرش... با آرزوی اینکه دوستدار طبیعت باشیم و به آن احترام بگذاریم. با تارگتینو همراه شویم
صید ماهی با نیزه دست ساز به سبک انسان های اولیه
ماهیگیری به سبک سنتی با نیزه دست ساز در اندونزوی
آرمان فراز مند آرمان فراز مند
1 سال قبل