ما را دنبال کنید :

تعداد نمایش 1 از 1

روش صحیح پیاده روی در کوه چگونه است؟

برای اراده بهترین روش پیاده روی در کوهنوردی و کوه پیمایی باید بدانید که اعضای بدن مخصوصا پاها و دستگاه تنفسی کوه پیما به صورت صحیح در حال کار است و اگر نیست باید تعابیر لازم را جهت به وجود نیامدن مشکل در حین صعود یا فرود اندیشیده شود.

سه شنبه 26 تیر 1397
ادامه مطلب