ما را دنبال کنید :

تعداد نمایش 3 از 3

نحوه گیره زدن طناب به شکل هشتی در صخره نوردی

روش گره زدن طناب به شکل هشتی را بیاموزیم

دوشنبه 21 مرداد 1398
ادامه مطلب

چکمه های کوهنوردی

معرفی انواع چکمه های کوهنوردی به طور مختصر

جمعه 9 فروردین 1398
ادامه مطلب

کوهنوردی، ارتفاع مهم نیست

کوهنوردی، برای ما ارتفاع مهم نیست

پنجشنبه 27 دی 1397
ادامه مطلب