ما را دنبال کنید :

تعداد نمایش 5 از 5

موجود عجیبی که هنوز معلوم نیست چیست

‌‏کشف تازه دانشمندان: موجود عجیبی که هنوز معلوم نیست چیست / پارک جانورشناسی پاریس میزبان موجودی است که دانشمندان به تازگی آن را کشف‌اند.

یکشنبه 28 مهر 1398
ادامه مطلب

تاثیر گذاری انسان بر محیط زیست

انسان محیط زیست را چقدر تغییر داده است و طبیعت را چگونه به سمت نابودی کشانده است

یکشنبه 27 مرداد 1398
ادامه مطلب

شناخت محیط زیست به زبان انگلیسی

آموزش شناخت محیط زیست به زبان انگلیسی

شنبه 10 فروردین 1398
ادامه مطلب

محیط زیست ونحوه مراقبت از آن برای کودکان

نحوه چگونگی کاهش زباله و بازیافت آنها به کودکان و نوجوانان

پنجشنبه 27 دی 1397
ادامه مطلب