ما را دنبال کنید :

تعداد نمایش 5 از 5

خرس قطبی وحشی سعی در شکستن جعبه شیشه ای دارد

حمله کردن خرس وحشی قطبی به جعبه شیشه ای که گوردن بوکانان برای تست به داخل آن رفته است

یکشنبه 27 مرداد 1398
ادامه مطلب

قدرت مار آناکوندا در مقابل حیوانات قدرتمند

شکار کردن ببر و شیر ،انسان توسط مار آناکوندا

سه شنبه 27 فروردین 1398
ادامه مطلب

شکار بوفالو بزرگ توسط شیر

شکار بوفالو بزرگ توسط شیر

پنجشنبه 27 دی 1397
ادامه مطلب

شکار ایگوانا توسط عقاب

شکار ایگوانا توسط عقاب

پنجشنبه 27 دی 1397
ادامه مطلب

شکار ممنوع

با توجه به این که شکار برای شکار چیان عزیز تفریحی جالب است اما این کلیپ کارتونی می تواند هشداری از طبیعت باشد.

چهارشنبه 26 دی 1397
ادامه مطلب