ما را دنبال کنید :
Author Avatar

سامان صامتی فر

تا جایی كه در توانم هست سفر می کنم، به جا های می روم که بسیار دل می خواهد. این را یاد گرفته ام، زندگی فقط یک مکان رابرای زیستن به ما هدیه نداده است. سفر های من معمولا به شکل آفرود است، هدفم این است که در تارگتینو آفرود های جالب را با شما به اشتراک بگذارم.
با 400 میلیون، ماشین 800 میلیونی بخر! (معرفی 3 عدد از مناسب ترین گزینه های بازار خودرو)
معرفی سه عدد از بهترین گزینه های بازار خودرو در ایران برای افرادی که بودجه ای در حدود 800 میلیون تومان دارند. قبل از تصمیم به خرید خودرو، حتما این سه گزینه را مد نظر داشته باشید.
 سامان صامتی فر سامان صامتی فر
3 هفته قبل