ما را دنبال کنید :

تعداد نمایش 8 از 8

تیر کمان مناسب کودکان

کودکان علاقمند به تیر اندازی و تیر و کمان، این نوع تیر و کمان برایشان مناسب است

چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400
ادامه مطلب

رمبو و منفجر کردن سیبل های طبیعی با تیر و کمان

صحنه های جذاب رمبو با تیر و کمان و سیبل های خاص اش

سه شنبه 29 مهر 1399
ادامه مطلب

ترفندهای حرفه ای با تیر و کمان

حرکات حرفه ای تیر و کمان بازان حرفه ای

سه شنبه 8 مهر 1399
ادامه مطلب

تیراندازی با کمان سنتی ترکیه

تیر کمان سنتی کشور ترکیه که هم پیاده و هم در حال سوارکاری انجام میشه

جمعه 21 شهریور 1399
ادامه مطلب

تمرینات جذاب و هیجان انگیز تیر و کمان بازهای حرفه ای در طبیعت

تیر و کمان باز ها و هیجان تمرینات جذاب در طبیعت

سه شنبه 21 مرداد 1399
ادامه مطلب

تفنگ بادی پیلتس با فشنگ 10و تست آن

تست تفنگ بادی پیلت بافشنگ 10که بسیار قوی عمل می کند.

جمعه 28 دی 1397
ادامه مطلب

تیر اندازی تفنگ بادی با یک دست

تیر اندازی با تفنگ بادی یک ورزش حرفه ای است حالا اگر این کار با یک دست انجام شود حرفه ای تر و جذاب تر می شود

سه شنبه 25 دی 1397
ادامه مطلب

تفنگ بادی قدرتمند و بلوک بتنی

نمایش قدرت تفنگ بادی می تواند جذابیت خاصی برای علاقمندان رشته تیر اندازی داشته باشد.

شنبه 22 دی 1397
ادامه مطلب