ما را دنبال کنید :

تعداد نمایش 3 از 3

تفنگ بادی پیلتس با فشنگ 10و تست آن

تست تفنگ بادی پیلت بافشنگ 10که بسیار قوی عمل می کند.

جمعه 28 دی 1397
ادامه مطلب

تیر اندازی تفنگ بادی با یک دست

تیر اندازی با تفنگ بادی یک ورزش حرفه ای است حالا اگر این کار با یک دست انجام شود حرفه ای تر و جذاب تر می شود

سه شنبه 25 دی 1397
ادامه مطلب

تفنگ بادی قدرتمند و بلوک بتنی

نمایش قدرت تفنگ بادی می تواند جذابیت خاصی برای علاقمندان رشته تیر اندازی داشته باشد.

شنبه 22 دی 1397
ادامه مطلب